Zasady gry

Podstawy Gra planszowa Monopoly polega na handlu i spekulacji nieruchomościami. Gracze poruszają się po planszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wykupują dostępne obiekty. Jeśli ktoś wejdzie na pole należące do innego gracza, musi zapłacić mu czynsz. Czynsz jest uzależniony od rodzaju nieruchomości, od tego, czy posiadacz posiada pozostałe obiekty należące do tego samego zestawu oraz od tego, czy na danym polu stoją domy lub hotel (w przypadku ulic). Gracz, który doprowadzi do bankructwa wszystkich swoich konkurentów, wygrywa.

Poruszanie się Na początku gracze ustalają albo losują, jaka będzie kolejność ruchu. Każdy gracz na początku swojej rundy rzuca dwiema kośćmi i porusza swój pionek o liczbę pól, którą wyrzucił. Jeśli wyrzuci dublet, zyskuje dodatkowy ruch. Dublet to sytuacja, kiedy wynik na obu kościach jest taki sam, na przykład dwie dwójki. Wyrzucenie dubletu trzy razy pod rząd skutkuje natychmiastowym przeniesieniem gracza do więzienia, bez przechodzenia przez start.

Kupowanie nieruchomości Kiedy gracz stanie na niewykupionej przez nikogo nieruchomości, może ją zakupić, albo wystawić ją na aukcji. Jeśli zdecyduje się na kupno, wpłaca do banku należną kwotę i bierze kartę nieruchomości jako dowód zakupu. Jeśli wystawi nieruchomość na aukcji, gracze licytują się i obiekt kupuje ten, kto zdecyduje się zapłacić najwyższą cenę. Oprócz tego gracze mogą sprzedawać nieruchomości sobie nawzajem, po cenie uzgodnionej przez obie strony oraz wymieniać się posiadanymi nieruchomościami.

Czynsz Kiedy gracz stanie na polu należącym do innego gracza, musi zapłacić mu czynsz. Jeśli nie ma z czego opłacić czynszu, zostaje bankrutem, oddaje wierzycielowi wszystkie swoje nieruchomości i odpada z gry.

Więzienie Do więzienia można trafić na trzy sposoby. Poprzez stanięcie na polu "idź do więzienia", poprzez wyrzucenie trzy razy pod rząd dubletu oraz poprzez wylosowanie karty "Szansy" lub "Kasy Społecznej" nakazującej iść do więzienia. Z kolei wyjść można poprzez zapłacenie kaucji 50 złotych, poprzez pokazanie karty wyjścia z więzienia albo poprzez wyrzucenie dubletu na początku rundy. Gracz, któremu przez trzy kolejne rundy nie uda się wyrzucić dubletu, płaci kaucję i wychodzi. Jeśli nie ma z czego zapłacić kaucji, staje się bankrutem, a jego nieruchomości przejmuje bank.

"Szansa" i "Kasa Społeczna" Po stanięciu na pole z symbolem "Szansy" albo "Kasy Społecznej" gracz losuje kartę i czyta jej zawartość, a potem wykonuje czynności opisane na karcie.

Podatki Na planszy znajdują się dwa pola związane z podatkami. Na jednym z nich jest pobierane 100 złotych, na drugim 200. Gracz, który nie ma z czego zapłacić podatków, zostaje bankrutem, a jego nieruchomości przejmuje bank.

Domy i Hotele Osoba, która skompletuje wszystkie ulice danego koloru, obejmuje monopol w danej dzielnicy i pobiera od rywali podwójny czynsz. Może także wykupić na swoich ulicach domki. Liczba domków na każdej ulicy danego koloru może być większa lub mniejsza najwyżej o 1 od liczby domków na pozostałych ulicach. Dysproporcje są niedopuszczalne. Domki można wykupować w każdej chwili, nie tylko w momencie, gdy stanie się na własnej ulicy. Kiedy gracz zbierze cztery domki na jednej ulicy, może w cenie kolejnego domku wykupić hotel i wstawić go zamiast domów. Posiadanie hotelu pozwala na pobieranie najwyższego możliwego czynszu (stawki są opisane na karcie nieruchomości).

Start Gracz, który przechodzi przez linię startu, pobiera z banku 200 złotych.

Kredyt Możliwe jest wzięcie pożyczki z banku pod zastaw nieruchomości. Pożyczka wynosi wtedy połowę ceny obiektu. Dopóki nie zostanie spłacona, gracz nie może pobierać czynszu z zastawionej nieruchomości ani stawiać domów i hoteli w dzielnicy. W razie kłopotów, domy i hotele można sprzedać bankowi za połowę ceny.

Zwycięstwo Gracz, który doprowadzi do bankructwa wszystkich swoich konkurentów, wygrywa. W przypadku, gdy nikt nie bankrutuje, a gracze chcą ustalić zwycięstwo, można podliczyć kapitał każdego gracza, czyli zsumować wartość wszystkich nieruchomości, posiadaną gotówkę, wartość domów i hoteli, a także zastawione nieruchomości po połowie ceny. Osoba o największym kapitale wygrywa.

Design by flankerds.com